• Przypominamy, ważne

  Udostępnij na:

  wyciąg z Regulaminu

  §2. Informacje

  1. AKCEPTACJA PROJEKTU GRAFICZNEGO DO DRUKU OZNACZA, że projekt został przez was sprawdzony pod względem graficznym, merytorycznym, ortograficznym i gramatycznym, i uznajecie państwo potencjalne błędy jeśli zostaną znalezione po realizacji.
  2. AKCEPTUJĄC PROJEKT GRAFICZNY DO DRUKU oświadczacie Państwo, że posiadacie PRAWA AUTORSKIE do wszelkich materiałów przesłanych nam w celu jego wykonania.
  3. DOSTARCZAJĄC GOTOWY PROJEKT GRAFICZNY DO FIRMY oświadczacie Państwo, że posiadacie PRAWA AUTORSKIE do wszelkich przesłanych nam materiałów.
  4. Jeśli REZYGNUJECIE Państwo ze zlecenia druku na podstawie wykonanego przez Firmę projektu graficznego do druku, zostanie wystawiona faktura za przygotowanie tego projektu.

  §