• Najczęstsze błędy popełniane podczas projektowania materiałów do druku

  Udostępnij na:

  Najczęstsze błędy popełniane podczas projektowania materiałów do druku

  1. Brak spadów w projekcie
  Tło projektu (jednolite czy też obrazek) musi wystawać z każdej strony poza obszar docelowej wielkości projektu, najczęściej 2 mm z każdej strony – jest to spad (spad obszar projektu, który zostanie odcięty, aby otrzymać docelową wielkość, dodawanie spadów gwarantuje, iż obszar zadrukowany projektu będzie dochodził do samych krawędzi i zostanie zachowana potrzeba wielkość nadruku)


  2. Brak marginesów wewnętrznych w projekcie, czyli umieszczanie zbyt blisko linii cięcia istotnych elementów projektu (tekstów, logo, tabel, itp.)
  Należy zrobić min. 3 mm (najbezpieczniej nawet 4 mm) tzw. marginesu wewnętrznego od linii cięcia. Odsunąć wszystkie teksty, nie robić w tym obrębie ramek, linii, itp. Ramki, tabele czy też linie (poziome i pionowe) najpiej odsunąć od linii cięcia o min. 5 mm.

  3. Pozostawienie w projekcie niewidocznych elementów poza formatem pracy
  Zamaskowanie lub pozostawienie wystających części poza formatem projektu nie jest rozwiązaniem, elementy te trzeba odciąć/usunąć.
   

  4. Stosowanie kolorów RGB lub PANTONE
  Przygotowując projekt do druku należy korzystać z palety kolorów CMYK.
  Jeśli projekt wykoany jest z zastosowaniem palety Pantone i RGB są automatycznie konwertowane do CMYK i w zależności od ustawionego profilu konwersji mogą one znacznie odbiegać od oczekiwań autora projektu.

  5. Projekt zawiera teksty niezmienione na krzywe
  Jeśli tekst w projekcie nie zostanie zamieniony na krzywe (dotyczy plików wektorowych) użyta czcionka może zostać zamieniona na inną. Oznacza to po prostu 'rozsypanie' się projektu.
   

  6. Stosowanie efektów specjalnych (np. gradienty, przezroczystość) w COREL DRAW
  Jeśli projekt przygotowywany jest w CorelDraw należy pamiętać aby obiekty dla których zastosowano efekty takie jak soczewki, przezroczystości, cienie czy też wypełnienia tonalne przekonwertować na mapę bitową (300 DPI CMYK). Efekty wyżej wymienione często powodują niezamierzone rezultaty m.in. przesunięcie obrazu pod przezroczystość, zmiana koloru cienia, a nawet 'rozsypanie' się projektu.